Att arbetslösheten ökar samtidigt som fler kommer ut i jobb beror på att det kommit fler människor till länet, berättar Lars Borgemo. Han är chef på arbetsförmedlingen i Västervik och han säger att det är väldigt roligt att 26 procent fler av de utomeuropeiskt födda kommit ut i arbete jämfört med förra året.

– Det är en grupp som vi har jobbat mycket med, vi har jobbat länge och hårt. Det är kul att se att det ger resultat. Jag hoppas att det ger mer längre fram och inte bara handlar om tillfälligheter.

Lars Borgemo jobbade tidigare på migrationsverket och han säger att han märker en skillnad i svenskarnas bild av de utlandsfödda.

– Jag har märkt en positiv förändring som gäller just bilden av utlandsfödda som arbetskraft. Vi ser fler möjligheter, det gick trögare förr. Det är många fördomar som börjat vittra sönder.

Att fler i gruppen kommit ut i jobb kan bland annat bero på att arbetsförmedlingen samarbetar mer med näringslivet i dag. Det gör att människor som saknar rätt kompetens kan komma in i yrkeslivet. Av de utomeuropeiskt födda är det ungefär hälften som saknar minst gymnasial utbildning, säger lars Borgemo.

– Det är både och, vi brukar säga att det ligger på 50/50. En del har högre utbildning medan andras utbildning inte är fullt ut anpassad.