Cancerrisken har att göra med risken att exponeras för humantpapillomvirus, HPV, som även kan resultera i peniscancer samt cancer i livmoderhalsen hos kvinnor.

Nu visar en studie av forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA att risken för att män ska drabbas ökar rejält ju mer oralsex de haft. För kvinnor, däremot, påverkas cancerrisken inte alls lika mycket.

De flesta människor har oralsex och vi upptäckte att det var ovanligt med en oral infektion med cancerframkallande HPV bland kvinnor, oavsett hur många de haft oralsex med, säger en av forskarna bakom studien, Amber D´Souza, till Independent.

Fler män

Cancer i svalget – så kallad orofarynxcancer – drabbar tre till fyra gånger fler män än kvinnor. Trots det är den generella risken att drabbas liten, även om antalet som insjuknar ökar.

Ökningen sätts i samband med att allt fler infekteras med någon av de tre HPV-typer som anses vara extra cancerframkallande. En äldre svensk studie visar att förekomsten av HPV i dessa cancertumörer ökat från drygt 20 procent på 1970-talet till 93 procent 2007.

I den nu aktuella undersökningen, som presenteras i Annals of Oncology, deltog drygt 13 000 kvinnor och män i åldrarna 20–69 år.

Riskrökning

Det visade sig att bland icke-rökande män som aldrig haft oralsex eller med bara en partner var förekomsten av dessa HPV-varianter 1,7 procent. Bland rökande män med fem partner eller fler hittades dessa varianter hos 15 procent. För de som haft 2–4 partner, var även HPV-förekomsten mittemellan (7,3 procent).

Bland kvinnor syntes också en ökande förekomst av HPV med två eller fler partner, men bland dem var förekomsten generellt sett mycket lägre. För en kvinna som aldrig haft oralsex eller med bara en partner hittades HPV hos 0,5 procent.