Syföreningen höll sitt första möte den 11 oktober 1967, vilket firas nu på söndag, den 15 oktober. Först blir det högmässa i Gamleby kyrka under medverkan av bland andra Sten Göran Lundmark, Margareta Lund, Lennart Tildemyr och Aron Nilsson. Kyrkokören sjunger.

Efteråt är alla som vill välkomna till församlingshemmet, där det blir kaffe och ostkaka. Man kan samtidigt beskåda en utställning om föreningen.

Ordförande Anita Tildemyr berättar att det vid föreningens bildande fanns tre syföreningar i församlingen: Kyrkliga missionssyföreningen, Föreningen för kyrkans prydande och Rumma kyrkliga syförening. Men de hade alla sina möten på dagtid. Eftersom allt fler kvinnor hade förvärvsarbete på dagarna, föddes tanken på att starta en kvällssyförening.

Första styrelsen bestod av Gun Liljeqvist (hennes man, Arne Liljeqvist, var kyrkoherde i Gamleby), Gunnel Kihl, Anna Svensson och Mita Brandin.

Under årens lopp har antalet medlemmar minskat, från 40–50 de första åren till 25 i dag. Och det är länge sedan de slutade sy. I alla fall på mötena. En del av dem handarbetar hemma, så att det finns något att sälja på den årliga auktionen i november, men det mesta som säljs där är inte bonader och liknande längre, utan ätbara saker.

Om ni inte syr, vad gör ni då på mötena?

– Det är mest en social samvaro, säger Anita Tildemyr.

Stående inslag vid varje träff med syföreningen är en andakt, som Margareta Lund håller, samt fika och lotterier.

– Vi betalar för kaffet och den som vinner på lotteriet, får ta med sig vinster till nästa gång, säger Anita.

Ibland ger de sig själva i "läxa" att läsa en bok, som de sedan diskuterar.

Syföreningen ordnar också en rad aktiviteter varje år, som exempelvis kaffe med lussekatter och pepparkakor på Erneborg i Gamleby lördagen innan advent och så auktionen i november, där Lennart Tildemyr är auktionsutropare sedan 1978. Innan dess var det Sven Sand.

På ett halvt sekel hinner man med en hel del, inte minst när det kommer till insamlingar. Gamleby kyrkliga kvällssyförening har hittills samlat ihop över en miljon kronor till välgörenhet. Anita Tildemyr vet exakt hur mycket det är: 1 165 661 kronor.

Hon hoppas att församlingsborna nu kommer till söndagens jubileumsfirande:

– Det är de som har bidragit till det här fina resultatet.