0490 - 666 00 (växel)
0490 - 666 77 (nyhetsdesken)
redaktionen@vt.se

Utebliven tidning: 077 - 140 14 44 (mån-lör 7-10)

Besöksadress:
Stora Torget 2

Postadress:
Västerviks-Tidningen
593 82 VÄSTERVIK

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Mikael Sönne, 0490 - 666 16

Nyhetschefer:
Christoffer Nielsen, 0490 - 666 75
Caroline Petersson, 0490 - 666 73

Webbredaktör:
Marie Kerrolf, 0490 - 666 24

 

TIPSA VT

TILL WEBBVERSIONEN