Debatt Svenskt Näringslivs undersökning kom för en tid sedan och visar på nytt att Västervik ligger i botten beträffande infrastruktur kring vägar, järnvägar och flyg. Avsaknaden av en järnväg längst kusten är uppenbar jämfört med västkustens kommuner som har Västkustbanan, som består av en elektrifierad järnväg med dubbelspår som binder samman Göteborg med Lund och där färdtiden är 2 timmar och 15 minuter. Västervik behöver en regionförstoring och det är naturligt att tänka mot Östergötland där Norrköping och Linköping bildar den fjärde storstadsregionen i Sverige.

I delar av Europa och i Asien byggs järnväg bredvid motorvägarna. SVT skrev följande förra året: Kina erbjuder sig att bygga en svensk järnväg på rekordtid i en hemlig offert till riksdagens trafikutskott. Samtidigt som de säger sig halvera byggtiden ska det också kosta 25 miljarder mindre än Trafikverkets beräkningar. Och den ska byggas på broar, fem meter ovan mark. Att bygga på bro är den helt dominerande byggmetoden i stora delar av Asien och främst då i Kina och Japan. När man bygger på bro så sparar man otroligt mycket markarbeten. Femtio procent av kostnaden för en vanlig banvall ligger i det som inte syns, under järnvägen.

MUF i Västervik vill att det snarast utreds att bygga en kustjärnväg på ostkusten på samma sätt som finns på västkusten men med de nya byggnadssätt som beskrivs ovan. En första sträckning kunde vara att längs E22 binda ihop Västervik - Gamleby - Valdemarsvik - Söderköping och Norrköping med ett höghastighetståg med teknik som redan finns och har en hastighet på 200 kilometer i timmen. Detta skulle ge oss den välbehövliga regionförstoringen och möjlighet att dagspendla till arbete och bostad på ett helt annat sätt.